Sản phẩm ưa chuộng
 1. TRÀ
  TRÀ COZY VẢI
  34.000 đ38.000 đ
 2. KEM
  KEM TOPPING BASE
  82.000 đ85.000 đ
 3. KEM
  KEM BÉO RICH HỘP 454G
  32.000 đ35.000 đ
 4. ĐÀO
  ĐÀO HỘP GOLDEN
  43.000 đ50.000 đ
 5. BỘT
  BỘT SỮA SOCOLA KINGSUN
  120.000 đ145.000 đ
 6. BỘT
  BỘT SỮA KHOAI MÔN KINGSUN
  145.000 đ150.000 đ
 7. SIRO
  SIRO VIỆT QUẤT GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 8. SIRO
  SIRO PHÚC BỒN TỬ GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 9. SIRO
  SIRO XOÀI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 10. SIRO
  SIRO ỔI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 11. TORANI
  TORANI VẢI
  152.000 đ158.000 đ
 12. SET
  SET TRÀ ĐÀO
  50.000 đ70.000 đ
 13. SET
  SET TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN
  40.000 đ50.000 đ
 14. SET
  SET TRÀ SỮA THÁI XANH 2
  50.000 đ70.000 đ
 15. SET
  SET TRÀ THÁI XANH 1
  50.000 đ60.000 đ
 16. SIRO
  SIRO BLUE CURACAO GTP 1,3KG
  115.000 đ120.000 đ
 17. SIRO
  SIRO NHO GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 18. SIRO
  SIRO DƯA LƯỚI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 19. FLAN
  FLAN DƯA LƯỚI MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 20. TRÀ
  TRÀ COZY ĐÀO
  34.000 đ40.000 đ
 21. FLAN
  FLAN SOCOLA MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 22. FLAN
  FLAN TRỨNG MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 23. BỘT
  BỘT FLAN KHOAI MÔN MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 24. OLONG
  OLONG KING XT
  165.000 đ170.000 đ
 25. LỤC
  LỤC TRÀ XT KING
  150.000 đ160.000 đ
 26. THẠCH
  THẠCH TÁO CHÂU LƯƠNG 3,3KG
  104.000 đ110.000 đ
 27. 3Q
  3Q NGỌC TRAI
  145.000 đ155.000 đ
 28. 3Q
  3Q CARAMEL
  151.000 đ160.000 đ
 29. TRÂN
  TRÂN CHÂU CARAMEL VONE 3KG
  90.000 đ95.000 đ
 30. TRÂN
  TRÂN CHÂU CARAMEL ĐÀI LOAN 3KG
  165.000 đ180.000 đ
 31. SIRUP
  SIRUP CHOCOLATE HERSHEY 1360G
  138.000 đ150.000 đ
 32. TORANI
  TORANI HAZELNUT
  152.000 đ170.000 đ
 33. TORANI
  TORANI DÂU
  152.000 đ170.000 đ
 34. TORANI
  TORANI ĐÀO
  158.000 đ170.000 đ
 35. TORANI
  TORANI CHANH DÂY
  152.000 đ170.000 đ
 36. TORANI
  TORANI CARAMEL
  152.000 đ170.000 đ
 37. TORANI
  TORANI BLUE CURACAO
  152.000 đ170.000 đ
 38. TORANI
  TORANI BẠC HÀ
  152.000 đ170.000 đ
 39. SIRO
  SIRO ĐÀO PIXIE
  58.000 đ60.000 đ
 40. SIRO
  SIRO BLUE CURACAO PIXIE
  58.000 đ60.000 đ
 41. SIRO
  SIRO ĐÀO GTP 2,5KG
  129.000 đ135.000 đ
 42. SIRO
  SIRO VẢI GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 43. SIRO
  SIRO TRÀ XANH GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 44. SIRO
  SIRO TÁO XANH GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 45. SIRO
  SIRO SÂM DỨA GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 46. SIRO
  SIRO KIWI GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 47. SIRO
  SIRO KHOAI MÔN GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 48. SIRO
  SIRO CARAMEL GTP 1,3KG
  115.000 đ120.000 đ
 49. SIRO
  SIRO BẠC HÀ GTP 1,3KG
  62.000 đ65.000 đ
 50. SINH
  SINH TỐ VIỆT QUẤT OSTERBERG
  135.000 đ140.000 đ
 51. SINH
  SINH TỐ KIWI OSTERBERG
  116.000 đ125.000 đ
 52. SINH
  SINH TỐ DÂU OSTERBERG
  98.000 đ100.000 đ
 53. SINH
  SINH TỐ ĐÀO OSTERBERG
  99.000 đ105.000 đ
 54. SINH
  SINH TỐ CHANH DÂY OSTERBERG
  118.000 đ120.000 đ
 55. ĐÀO
  ĐÀO HỘP HOSEN
  60.000 đ65.000 đ
 56. ĐƯỜNG
  ĐƯỜNG NGÔ HÀN QUỐC
  650.000 đ700.000 đ
 57. TRÀ
  TRÀ THÁI XANH CHATARMUA
  62.000 đ70.000 đ
 58. TRÀ
  TRÀ THÁI ĐỎ CHATARMUA
  62.000 đ70.000 đ
 59. BỘT
  BỘT RAU CÂU CON CÁ DẺO
  65.000 đ70.000 đ
 60. BỘT
  BỘT SỮA KHOAI MÔN GTP
  165.000 đ170.000 đ
 61. BỘT
  BỘT MATCHA ĐÀI LOAN
  350.000 đ380.000 đ
 62. FLAN
  FLAN KHOAI MÔN MAULIN
  220.000 đ230.000 đ
 63. BỘT
  BỘT FLAN TRỨNG
  220.000 đ230.000 đ
 64. BỘT
  BỘT SỮA MALAI KERRY
  1.680.000 đ1.800.000 đ
 65. BỘT
  BỘT SỮA INDO KEVIT VANA BLANCA
  1.900.000 đ2.000.000 đ
 66. BỘT
  BỘT SỮA MALAI FOOD EXCELLENCE FES70
  1.650.000 đ1.800.000 đ
 67. SIRO
  SIRO CHANH DÂY GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 68. TRÀ
  TRÀ ĐEN GREEN
  110.000 đ115.000 đ
 69. HỒNG
  HỒNG TRÀ ĐẶC BIỆT
  115.000 đ120.000 đ
 70. SIRO
  SIRO ĐÀO GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 71. SIRO
  SIRO SOCOLA GTP 1,3KG
  74.000 đ80.000 đ
 72. SIRO
  SIRO DÂU GTP 1,3KG
  74.000 đ80.000 đ
 73. VẢI
  VẢI HỘP NIF
  37.000 đ50.000 đ
Tin nổi bật