Sản phẩm ưa chuộng
 1. SIRO
  SIRO ỔI GTP 2,5KG
  129.000 đ140.000 đ
 2. SINH
  SINH TỐ ĐÀO BERRINO
  95.000 đ130.000 đ
 3. SINH
  SINH TỐ DÂU BERRINO 1 LÍT
  90.000 đ120.000 đ
 4. BỘT
  BỘT FRAPPE BASE 1KG
  115.000 đ140.000 đ
 5. MỨT
  MỨT ỔI HỒNG BODUO
  152.000 đ170.000 đ
 6. 3Q
  3Q Ngọc trai Zion
  68.000 đ75.000 đ
 7. TRÀ
  TRÀ COZY VẢI
  34.000 đ38.000 đ
 8. KEM
  KEM TOPPING BASE
  82.000 đ85.000 đ
 9. KEM
  KEM BÉO RICH HỘP 454G
  32.000 đ35.000 đ
 10. ĐÀO
  ĐÀO HỘP GOLDEN
  44.000 đ50.000 đ
 11. BỘT
  BỘT SỮA SOCOLA KINGSUN
  120.000 đ145.000 đ
 12. BỘT
  BỘT SỮA KHOAI MÔN KINGSUN
  145.000 đ150.000 đ
 13. SIRO
  SIRO VIỆT QUẤT GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 14. SIRO
  SIRO PHÚC BỒN TỬ GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 15. SIRO
  SIRO XOÀI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 16. SIRO
  SIRO ỔI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 17. TORANI
  TORANI VẢI
  152.000 đ158.000 đ
 18. SET
  SET TRÀ ĐÀO
  50.000 đ70.000 đ
 19. SET
  SET TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN
  40.000 đ50.000 đ
 20. SET
  SET TRÀ SỮA THÁI XANH 2
  50.000 đ70.000 đ
 21. SET
  SET TRÀ THÁI XANH 1
  50.000 đ60.000 đ
 22. SIRO
  SIRO BLUE CURACAO GTP 1,3KG
  115.000 đ120.000 đ
 23. SIRO
  SIRO NHO GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 24. SIRO
  SIRO DƯA LƯỚI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 25. FLAN
  FLAN DƯA LƯỚI MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 26. TRÀ
  TRÀ COZY ĐÀO
  34.000 đ40.000 đ
 27. FLAN
  FLAN SOCOLA MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 28. FLAN
  FLAN TRỨNG MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 29. BỘT
  BỘT FLAN KHOAI MÔN MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 30. OLONG
  OLONG KING XT
  165.000 đ170.000 đ
 31. LỤC
  LỤC TRÀ XT KING
  150.000 đ160.000 đ
 32. THẠCH
  THẠCH TÁO CHÂU LƯƠNG 3,3KG
  104.000 đ110.000 đ
 33. 3Q
  3Q NGỌC TRAI
  145.000 đ155.000 đ
 34. 3Q
  3Q CARAMEL
  151.000 đ160.000 đ
 35. TRÂN
  TRÂN CHÂU CARAMEL VONE 3KG
  90.000 đ95.000 đ
 36. TRÂN
  TRÂN CHÂU CARAMEL ĐÀI LOAN 3KG
  165.000 đ180.000 đ
 37. SIRUP
  SIRUP CHOCOLATE HERSHEY 1360G
  138.000 đ150.000 đ
 38. TORANI
  TORANI HAZELNUT
  152.000 đ170.000 đ
 39. TORANI
  TORANI DÂU
  152.000 đ170.000 đ
 40. TORANI
  TORANI ĐÀO
  158.000 đ170.000 đ
 41. TORANI
  TORANI CHANH DÂY
  152.000 đ170.000 đ
 42. TORANI
  TORANI CARAMEL
  152.000 đ170.000 đ
 43. TORANI
  TORANI BLUE CURACAO
  152.000 đ170.000 đ
 44. TORANI
  TORANI BẠC HÀ
  152.000 đ170.000 đ
 45. SIRO
  SIRO ĐÀO PIXIE
  58.000 đ60.000 đ
 46. SIRO
  SIRO BLUE CURACAO PIXIE
  58.000 đ60.000 đ
 47. SIRO
  SIRO ĐÀO GTP 2,5KG
  129.000 đ135.000 đ
 48. SIRO
  SIRO VẢI GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 49. SIRO
  SIRO TRÀ XANH GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 50. SIRO
  SIRO TÁO XANH GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 51. SIRO
  SIRO SÂM DỨA GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 52. SIRO
  SIRO KIWI GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 53. SIRO
  SIRO KHOAI MÔN GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 54. SIRO
  SIRO CARAMEL GTP 1,3KG
  115.000 đ120.000 đ
 55. SIRO
  SIRO BẠC HÀ GTP 1,3KG
  62.000 đ65.000 đ
 56. SINH
  SINH TỐ VIỆT QUẤT OSTERBERG
  135.000 đ140.000 đ
 57. SINH
  SINH TỐ KIWI OSTERBERG
  116.000 đ125.000 đ
 58. SINH
  SINH TỐ DÂU OSTERBERG
  98.000 đ100.000 đ
 59. SINH
  SINH TỐ ĐÀO OSTERBERG
  99.000 đ105.000 đ
 60. SINH
  SINH TỐ CHANH DÂY OSTERBERG
  118.000 đ120.000 đ
 61. ĐÀO
  ĐÀO HỘP HOSEN
  60.000 đ65.000 đ
 62. ĐƯỜNG
  ĐƯỜNG NGÔ HÀN QUỐC
  650.000 đ700.000 đ
 63. TRÀ
  TRÀ THÁI XANH CHATARMUA
  62.000 đ70.000 đ
 64. TRÀ
  TRÀ THÁI ĐỎ CHATARMUA
  62.000 đ70.000 đ
 65. BỘT
  BỘT RAU CÂU CON CÁ DẺO
  65.000 đ70.000 đ
 66. BỘT
  BỘT SỮA KHOAI MÔN GTP
  165.000 đ170.000 đ
 67. BỘT
  BỘT MATCHA ĐÀI LOAN
  350.000 đ380.000 đ
 68. FLAN
  FLAN KHOAI MÔN MAULIN
  220.000 đ230.000 đ
 69. BỘT
  BỘT FLAN TRỨNG
  220.000 đ230.000 đ
 70. BỘT
  BỘT SỮA MALAI KERRY
  1.680.000 đ1.800.000 đ
 71. BỘT
  BỘT SỮA INDO KEVIT VANA BLANCA
  1.900.000 đ2.000.000 đ
 72. BỘT
  BỘT SỮA MALAI FOOD EXCELLENCE FES70
  1.650.000 đ1.800.000 đ
 73. SIRO
  SIRO CHANH DÂY GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 74. TRÀ
  TRÀ ĐEN GREEN
  110.000 đ115.000 đ
 75. HỒNG
  HỒNG TRÀ ĐẶC BIỆT
  115.000 đ120.000 đ
 76. SIRO
  SIRO ĐÀO GTP 1,3KG
  71.000 đ75.000 đ
 77. SIRO
  SIRO SOCOLA GTP 1,3KG
  74.000 đ80.000 đ
 78. SIRO
  SIRO DÂU GTP 1,3KG
  74.000 đ80.000 đ
 79. VẢI
  VẢI HỘP NIF
  37.000 đ50.000 đ
Tin nổi bật