TRÁI CÂY ĐÓNG HỘP

 1. ĐÀO
  ĐÀO HỘP GOLDEN
  44.000 đ50.000 đ
 2. ĐÀO
  ĐÀO HỘP HOSEN
  60.000 đ65.000 đ
 3. ĐẬU
  ĐẬU ĐỎ THÁI LAN KING
  48.000 đ55.000 đ
 4. VẢI
  VẢI HỘP NIF
  37.000 đ50.000 đ
TRÁI CÂY ĐÓNG HỘP