TRÀ CÁC LOẠI

 1. TRÀ
  TRÀ COZY VẢI
  34.000 đ38.000 đ
 2. TRÀ
  TRÀ COZY ĐÀO
  34.000 đ40.000 đ
 3. OLONG
  OLONG KING XT
  165.000 đ170.000 đ
 4. LỤC
  LỤC TRÀ XT KING
  150.000 đ160.000 đ
 5. NỤ
  NỤ CÚC
  100.000 đ115.000 đ
 6. HOA
  HOA ĐẬU BIẾC
  90.000 đ115.000 đ
 7. TRÀ
  TRÀ THÁI XANH CHATARMUA
  62.000 đ70.000 đ
 8. TRÀ
  TRÀ THÁI ĐỎ CHATARMUA
  62.000 đ70.000 đ
 9. TRÀ
  TRÀ ĐEN GREEN
  110.000 đ115.000 đ
 10. HỒNG
  HỒNG TRÀ ĐẶC BIỆT
  115.000 đ120.000 đ