SYRUP TRÁI CÂY + SINH TỐ

 1. SIRO
  SIRO ỔI GTP 2,5KG
  129.000 đ140.000 đ
 2. SINH
  SINH TỐ ĐÀO BERRINO
  95.000 đ130.000 đ
 3. SINH
  SINH TỐ DÂU BERRINO 1 LÍT
  90.000 đ120.000 đ
 4. MỨT
  MỨT ỔI HỒNG BODUO
  152.000 đ170.000 đ
 5. SIRO
  SIRO VIỆT QUẤT GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 6. SIRO
  SIRO PHÚC BỒN TỬ GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 7. SIRO
  SIRO XOÀI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 8. SIRO
  SIRO ỔI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 9. TORANI
  TORANI VẢI
  152.000 đ158.000 đ
 10. SIRO
  SIRO BLUE CURACAO GTP 1,3KG
  115.000 đ120.000 đ
 11. SIRO
  SIRO NHO GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 12. SIRO
  SIRO DƯA LƯỚI GTP 1,3KG
  71.000 đ80.000 đ
 13. SIRUP
  SIRUP CHOCOLATE HERSHEY 1360G
  138.000 đ150.000 đ
 14. TORANI
  TORANI HAZELNUT
  152.000 đ170.000 đ
 15. TORANI
  TORANI KIWI
  152.000 đ170.000 đ
 16. TORANI
  TORANI VANILA
  152.000 đ170.000 đ
 17. TORANI
  TORANI TÁO XANH
  152.000 đ170.000 đ
 18. TORANI
  TORANI DÂU
  152.000 đ170.000 đ
 19. TORANI
  TORANI ĐÀO
  158.000 đ170.000 đ
 20. TORANI
  TORANI CHANH DÂY
  152.000 đ170.000 đ
 21. TORANI
  TORANI CARAMEL
  152.000 đ170.000 đ
 22. TORANI
  TORANI BLUE CURACAO
  152.000 đ170.000 đ
 23. TORANI
  TORANI BẠC HÀ
  152.000 đ170.000 đ
 24. SIRO
  SIRO VẢI PIXIE
  55.000 đ60.000 đ