TOPPING TRÀ SỮA+TRÂN CHÂU

 1. THẠCH
  THẠCH NHA ĐAM VIỆT
  35.000 đ40.000 đ
 2. THỦY
  THỦY TINH VIỆT QUẤT
  87.000 đ90.000 đ
 3. HẠT
  HẠT THỦY TINH YOGURT
  87.000 đ90.000 đ
 4. HẠT
  HẠT THỦY TINH KIWI
  87.000 đ90.000 đ
 5. HẠT
  HẠT THỦY TINH DƯA LƯỚI
  87.000 đ90.000 đ
 6. HẠT
  HẠT THỦY TINH DÂU
  87.000 đ90.000 đ
 7. THẠCH
  THẠCH TÁO CHÂU LƯƠNG 3,3KG
  104.000 đ110.000 đ
 8. THẠCH
  THẠCH NHO CHÂU LƯƠNG 3,3KG
  104.000 đ110.000 đ
 9. THẠCH
  THẠCH KIWI CHÂU LƯƠNG 3,3KG
  104.000 đ110.000 đ
 10. THẠCH
  THẠCH DÂU CHÂU LƯƠNG 3,3KG
  104.000 đ110.000 đ
 11. THẠCH
  THẠCH ĐÀO CHÂU LƯƠNG 3,3KG
  104.000 đ110.000 đ
 12. 3Q
  3Q NGỌC TRAI
  145.000 đ155.000 đ
 13. 3Q
  3Q CARAMEL
  151.000 đ160.000 đ
 14. TRÂN
  TRÂN CHÂU XANH ĐÀI LOAN 3KG
  155.000 đ150.000 đ
 15. TRÂN
  TRÂN CHÂU TUYẾT ĐÀI LOAN 3KG
  150.000 đ160.000 đ
 16. TRÂN
  TRÂN CHÂU SỢI ĐÀI LOAN 3KG
  155.000 đ160.000 đ
 17. TRÂN
  TRÂN CHÂU CARAMEL VONE 3KG
  90.000 đ95.000 đ
 18. TRÂN
  TRÂN CHÂU CARAMEL VONE 1KG
  33.000 đ35.000 đ
 19. TRÂN
  TRÂN CHÂU CARAMEL ĐÀI LOAN 3KG
  165.000 đ180.000 đ