TRÀ TRUYỀN THỐNG

 1. TRÀ
  TRÀ COZY VẢI
  34.000 đ38.000 đ
 2. TRÀ
  TRÀ COZY ĐÀO
  34.000 đ40.000 đ
 3. OLONG
  OLONG KING XT
  165.000 đ170.000 đ
 4. LỤC
  LỤC TRÀ XT KING
  150.000 đ160.000 đ
 5. TRÀ
  TRÀ ĐEN GREEN
  110.000 đ115.000 đ
 6. HỒNG
  HỒNG TRÀ ĐẶC BIỆT
  115.000 đ120.000 đ