BỘT PHA CHẾ

 1. KEM
  KEM TOPPING BASE
  82.000 đ85.000 đ
 2. KEM
  KEM BÉO RICH HỘP 454G
  32.000 đ35.000 đ
 3. BỘT
  BỘT SỮA SOCOLA KINGSUN
  120.000 đ145.000 đ
 4. BỘT
  BỘT SỮA KHOAI MÔN KINGSUN
  145.000 đ150.000 đ
 5. SET
  SET TRÀ ĐÀO
  50.000 đ70.000 đ
 6. SET
  SET TRÂN CHÂU ĐƯỜNG ĐEN
  40.000 đ50.000 đ
 7. SET
  SET TRÀ SỮA THÁI XANH 2
  50.000 đ70.000 đ
 8. SET
  SET TRÀ THÁI XANH 1
  50.000 đ60.000 đ
 9. FLAN
  FLAN DƯA LƯỚI MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 10. FLAN
  FLAN SOCOLA MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 11. FLAN
  FLAN TRỨNG MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 12. BỘT
  BỘT FLAN KHOAI MÔN MIRA
  200.000 đ220.000 đ
 13. BỘT
  BỘT RAU CÂU CON CÁ DẺO
  65.000 đ70.000 đ
 14. BỘT
  BỘT SỮA SOCOLA GTP
  159.000 đ170.000 đ
 15. BỘT
  BỘT SỮA KHOAI MÔN GTP
  165.000 đ170.000 đ
 16. BỘT
  BỘT MATCHA ĐÀI LOAN
  350.000 đ380.000 đ
 17. FLAN
  FLAN DƯA GANG MAULIN
  220.000 đ230.000 đ
 18. FLAN
  FLAN KHOAI MÔN MAULIN
  220.000 đ230.000 đ